Shaolin Xiaohong Boxing

0:00 / 0:00

Head Shi Yanxiu of the UK Shaolin Xiu Culture Centre practices Shaolin Xiaohong Boxing.