Northern Wei Dynasty
Buddhabhadra 495-520
Sengchou 520-560
Ziyun
Tang Dynasty
Zhicao -621-
Yijiang -704-
Huijue -723-
Weiji -770-
Lingcou -791-
Five Dynasties
Xingjun 880-925
Hongtai 925-?
Northern Song Dynasty
Zhihao ?-1059?
Zhengwu Xiuyong 1056-1060
Guangqing 1084-1087
Bao’ en Before 1093
Qingjiang 1101-1105
Zhitong Before 1111
Fodeng Huichu 1111-1126
Jin Dynasty
Shanying Fahe 1140-1141
Zurui 1145-1160
Fahai 1161-?
Wujian Around 1179
Puzhao 1190-1194
Xingchong 1204-1208
Xuming 1208-1212
Xixi Hongxiang 1212-1215?
Donglin Zhilong 1217-1223
Guangzhu 1224年
Mu'an Xingying 1225-1233
Rufeng Deren Around 1239-1248
Xueting Fuyu 1249-1255
Fu'an Yuanzhao Around 1260
Yuanming Around 1270
Zu'an Huisu Around 1268
Lingyin Wentai 1273-?
Zhonglin Zhitai 1282-1290
Yueyan Yongda 1291-1294
Huanyuan Fuyu 1295-1299
Yueyan Yongda 1300-1306
Guyan Pujiu 1313-1317
Yuezhao Jianggong Around 1320
Juan Fazhao 1322-1323
Chunzhuo Wencai 1324-1329
Fenglin Zigui 1332-1335
Xi'an Yirang 1336-1340
Sun'an Hongyi 1340
Wuwei Farong 1341-1343
Chunzhuo Wencai 1345-1352
Haiyin Around 1354
Ming Dynasty
Haoxi Ziding 1360-1363
Haoxi Ziding 1368-1369
Songting Ziyan 1369-1382
Ningran Zigai 1390-1392
Renshan Yigong 1393-1405
Zhu'an Ziren Before 1422
Jukong Qibin 1449-1452
Wufang Kecong 1474-1483
Guiyuan Keshun 1498-1499
Zhuo'an Xingcheng 1483-1487
Gushan Kexian 1488-1496
Jing'an Wuta 1488-1536
Jing'an Wuta ?-1552
Gumei Zuting 1497- ?
Gumei Zuting 1501-1505
Yuezhou Wenzai 1510-1522
Zonglin Yutang 1537-1538
Zhudong Wuwan 1552-1558
Xiaoshan Zongshu 1558-1565
Yinshan Xiangong ? -1574
Huanxiu Changrun 1574-1579
Wuyan Zhengdao 1592-1609
Ruiguang -1622-
Hanhui Huixi 1624
Be'an Haikuan 1639-?
Qing Dynasty
Be'an Haikuan 1646-?
Chunbai Yongyu ? -1664
Xinyun Qingning 1742-1750-?
Yuanjin Lingshan
Xingyuan Zhiwu
Xinyun Qingning 1742-1750-?
Qingtai Yingshi
Republic Of China
Henglin ?-1923
Miaoxing 1923-1927
Chunpu
Zhenxu
New China
Xingzheng 1949-1988
Yongxin 1988-present