Shaolin Temple-Guangzong Zhengfa Dashi Yugong Stele during Yanyou period of the Yuan Dynasty

Publish Date:2021-09-09

Font Size: Big Middle Small

【元】少林寺光宗正法大禅师裕公之碑(元延佑元年).jpg

Shaolin Temple-Guangzong Zhengfa Dashi Yugong Stele during Yanyou period of the Yuan Dynasty


Hot News